W jaki sposób są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjąć różne aspekty jeżeli chodzi o dokonywanie ocen swoich pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się dużo bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych są stosowane zaawansowane narzędzia, mające za zadanie zmierzyć precyzyjnie wszystkich aspektów wiążących się z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej rosnącym zainteresowaniem cieszą się rozmaite narzędzia do oceny pracowniczych kompetencji. Stosuje się je na przykład w czasie zatrudniania nowych ludzi, aby ocenić czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym przy ocenach okresowych pracowników. Do takiej oceny bierze się przede wszystkim wiedzę i umiejętności, ale w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Spośród sporej grupy metod, które są używane w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najbardziej skuteczną pod tym względem. Statystyki pokazują, że jej poziom skuteczności może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne metody nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna należy ją w dobry sposób zastosować, ponieważ tylko w takich przypadkach proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała całkiem niedawno precyzyjne wytyczne, które dotyczą przebiegu kompletnego procesu. Wskazują przy tym na kilka ważnych kwestii, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu ocen pracowniczych, a których zaniedbanie przyczynić się może do nieodpowiednich wniosków.

Przede wszystkim bardzo ważną rolę będzie tutaj odgrywać odpowiednia analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być w taki sposób, aby umożliwić określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to niezwykle ważny punkt, ponieważ zależeć od niego będą późniejsze zadania, jakie pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo ważne będzie również stosowanie zróżnicowanych technik, przy pomocy których da się na różnych płaszczyznach badać i oceniać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.