Dlatego coaching nie jest lekarstwem na wszystkie problemy.

Coaching stał się ogromnie chętnie używanym wśród wielu osób określeniem. Tak naprawdę jest to pomoc innym osobom w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i wspinali się na kolejne poziomy swoich możliwości. Coaching związany jest nierozerwalnie z trenerem osobistym, zadaniem którego będzie wsparcie swojego podopiecznego w próbie zdobycia celów, które on sobie wyznaczy.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło wiele mitów, wynikające z różnych powodów. Część osób widzi w tym panaceum na swoje problemy w życiu osobistym i zawodowym, z kolei inni ulegają modzie, nie do końca dokładnie wiedząc, na czym coaching polega. W efekcie doprowadzić to wszystko może do nierealnych oczekiwań, a w efekcie przykrych rozczarowań.

Często na przykład problemem będzie nastawienie, że skoro się już zatrudniło coacha, to może on doprowadzić do oczekiwanej zmiany bez większego wysiłku ze strony swojego podopiecznego. A jednak sytuacja znacznie inaczej będzie wyglądać. Coach ma być osobą, jaka wskazuje cele i będzie motywować do działania, ale większość pracy i tak powinna wykonać dana osoba.

Następnym problemem jest uważanie, że same sesje z coachem, doświadczenie i osobowość jego osoby dadzą bardzo szybko określone efekty, niejednokrotnie stwierdzenie tego typu będzie się słyszało od kolegów czy przełożonych. A przeważnie po paru sesjach wychodzi, że wszelkie zmiany wymagają jednak dużej determinacji i ciężkiej pracy, i bardzo szybko będzie się pojawiało zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching ma same ujemne strony i do niczego się nie nadaje, bo tak czy inaczej będzie to technika cechująca się naprawdę dużą efektywnością i skutecznością. Wymaga jednak należytego podejścia w zasadzie od początku, sporo problemów bierze się bowiem z nie rozumienia do końca tego, na czym oparta jest praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na jakiekolwiek zmiany w życiu, które prowadzi i ma chęci, żeby tego dokonać, to osoba coacha na pewno mu w tym pomoże. Po pierwsze może on pokazać ścieżkę, jaką warto podążać, aby zmiany, które się zamierza faktycznie poszły w dobrym kierunku.