Z jakiego powodu coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching jest niezwykle chętnie używanym wśród wielu osób hasłem. Tak naprawdę będzie to wsparcie innych ludzi w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching nierozerwalnie jest związany z postacią trenera, którego zadaniem będzie pomaganie takiej osobie w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Przez minione lata wokół coachingu pojawiło się wiele mitów, jakie wynikają z rozmaitych powodów. Część osób w tym widzi lek na swoje problemy w życiu zawodowym i osobistym, inni z kolei ulegają modzie, nie do końca mając świadomość, na czym polega coaching. Ostatecznie doprowadzić to wszystko może do mało realnych celów, a potem niezbyt miłych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi twierdzenie, że jeżeli się już zatrudniło coacha, to doprowadzi on do oczekiwanych zmian bez większego wysiłku ze strony osoby, którą się opiekuje. A w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach powinien być osobą, która pokaże cel i motywuje do działania, ale całą pracę i tak musi zrobić dana osoba.

Następnym problemem jest myślenie, że samo spotykanie się z coachem, doświadczenie i osobowość jego osoby dadzą bardzo szybko określone efekty, niejednokrotnie stwierdzenie takie słyszy się od przełożonych albo kolegów. Tymczasem po odbyciu kilku sesji wychodzi, że zmiany będą wymagać jednak dużego zdeterminowania i ciężkiej pracy, i szybko pojawia się rozczarowanie oraz zniechęcenie.

Oczywiście wcale tak nie jest, że coaching ma same ujemne strony i wcale się nie sprawdza, ponieważ tak czy inaczej będzie to metoda która się cechuje dużą skutecznością i efektywnością. Wymagać jednak będzie właściwego podejścia w zasadzie od początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z nie rozumienia do końca tego, na czym praca z coachem się opiera.

Jeśli ktoś świadomie będzie się decydował na jakiekolwiek zmiany w życiu, które prowadzi i będzie zdeterminowany, żeby to zrobić, to obecność coacha na pewno mu w tym pomoże. Po pierwsze może on wskazywać ścieżkę, którą powinno się iść, żeby zmiany, które się planuje faktycznie poszły w dobrym kierunku.