Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr SOP/67 2 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie panelu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: golubsko-dobrzyński oraz m. Zabrze

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ”, Elektrociepłownia Będzin S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, „””DONATO””, Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek, Chełmska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Business Platform Sp. z o.o., FORCA , GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, Multimedia Capital Group S. A. , PM Partner , Vister , Krajowa Izba Gospodarcza, TATARA Mirosław Tatara, DELTA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.