Dotacje na kursy menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Edukacyjny” do przedostatniego etapu dopuszczono tu wymienione projekty:

 • zbudowanie mobilnej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – warsztaty z zarządzania czasem
 • Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży – warsztaty interpersonalne
 • – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – warsztaty menedżerskie
 • wzrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – treningi miekkie
 • zwiększenie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z delegowania
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanometodyki – treningi firmowe
 • automatyzacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez wdrożenie procesu informatycznego B2B klasy ERP – szkolenia z przywództwa
 • Bio-Centrum – Zwierzę, żywność i człowiek – szkolenia ze stresu
 • Budowa modelu usług zdigitalizowanych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp zdigitalizowany do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego – szkolenia sprzedażowe
 • Chroń swoją wiedzę – wsparcie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców Polski Wschodniej – szkolenia sprzedażowe
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHRAKTERZE UDZIAŁOWYM – warsztaty firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii wytwarzania mebli lekkich – szkolenia z komunikacji
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – warsztaty z asertywności