Praktyczne obserwacje w temacie kultury rozwoju osobistego

Prezentowana metoda to przede wszystkim praca warsztatowa, z tego też powodu zbudowana grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu który należy rozwiązać. Trzeba także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć o zagadnieniu, które się opracowuje. Każdy może zupełnie odmiennie spostrzegać całość problemu, a co będzie z tym później związane mieć później inne pomysły.
Continue reading